A poster for Datasenterdagen 2022 at Oslo Kongresssenter

Endelig er dagen her: Vi presenterer resultatene 15. juni

Av Green Edge Compute 30. mai 2022

Under Datasenterdagen i Oslo 15. juni skal Green Edge Compute før første gang offentliggjøre resultatene fra livssyklusanalysen av det nye datasenteret i Trondheim.


I løpet av Datasenterdagen vil du få et innblikk i hvordan morgendagens landskap for databehandling ser ut. Blant annet skal Green Edge Compute offentliggjøre resultatene fra livssyklusanalysen, som uavhengige forskerne ved SINTEF har utført ved datasenteret vårt i Trondheim.

I disse dager er det full aktivitet i det nyinstallerte datasenteret. Vi tester de væskekjølte serverne ved ulike temperaturer og belastning. Under Datasenterdagen får du vite nøyaktig hvor mye CO2 og energi som spares inn med vårt nye datasenterkonsept.