– Vi har nådd mange milepæler og flere skal det bli i 2023!

Av Green Edge Compute 12. januar 2023

Green Edge Compute har lagt bak seg et begivenhetsrikt år og 2023 blir ikke noe dårligere. – Det er en spennende tid for oss, hvor vi går inn i en helt ny fase, sier ledelsen i selskapet.


Men la oss dvele litt mer ved milepælene som ble oppnådd i 2022, for de var det mange av. 

– Den aller viktigste milepælen var SINTEF-rapporten som beviste at vår måte å bygge og drifte datasentre på også i praksis er mer bærekraftig , sier kommersiell sjef og gründer, Patrik Hagelin. 

I Green Edge sitt første datasenter, GEC One i Trondheim, ble pilotprosjektets bærekraft dokumentert av SINTEF. Endelig kom svaret de hadde ventet på helt siden en positiv mulighetsstudie ble gjennomført i 2017-18. Hovedresultatene ble presentert under Datasenterdagen til stor applaus. 

En stor dag for Green Edge Compute

– Det var forløsende å få svaret på om datasenterkonseptet vårt faktisk er mer bærekraftig enn de andre alternativene på markedet. Før rapporten til SINTEF lå på bordet, visste vi at konseptet teoretisk var mer bærekraftig. Nå har forskningen bekreftet at det er tilfelle i praksis også. Det var en stor dag for meg personlig og for selskapet, sier Patrik Hagelin. 

Resultatene var over all forventning. Hovedfunnene viste at: 

1.    Innsparingspotensialet for CO2-utslipp er på nær 90 % sammenlignet med andre europeiske datasentre og 60 % sammenlignet med norske. Det vil si en reduksjon av CO2-utslipp på respektive 8000 tonn CO2 (90 %) og 1500 tonn CO2 (60%) årlig. 

2.    Et Green Edge datasenter bruker også mye mindre energi enn andre europeiske og norske datasentre. Årsaken er væskekjøling og gjenvinning av spillvarme ved høyere temperatur med en mer effektiv varmepumpe.

Les mer her: – Resultatene kan forvandle en hel bransje i mer bærekraftig retning

Var finalist til å vinne Smartby-prisen

Arbeidet med å realisere miljøvennlige datasentre førte også til at Green Edge Compute ble valgt ut som en av årets kandidater til å vinne SmartBy-prisen i fjor. 

I begrunnelsen for nominasjonen sto det blant annet: 

«Når Green edge compute startet dette prosjektet hadde de én målsetting: Å skape verdens mest bærekraftige datasenterkonsept som samtidig møter fremtidige teknologikrav fra dagens moderne og smarte byer. Datasenteret kan gjennom å bruke væskekjølte servere gi varme tilbake til samme areal. En Power City.»

– Vi gikk helt til finalen, men det var til slutt Innbyggerkontakten som ble kåret til vinner i SmartBy-awards. Men det var en ære å bli nominert, sier Patrik Hagelin. 

Han legger til: 

– Nominasjonen viser at Green edge compute er mye mer enn bare et selskap som drifter datasentre. Gjennom samarbeidet vårt med aktører i offentlig sektor, energiselskaper, fjernvarmeaktører og eiendomsselskaper, bidrar vi til å gjøre byer smartere. Med vår løsning håndterer vi data lokalt i kompakte energibesparende datasentre og utnytter overskuddsvarmen på en måte som ingen andre klarer. Dette er året da vi vil stå øverst på pallen! 

 

Energy Director at CGI Norway, Paul Fiskaaen and senior  business advisor for Green Edge Compute, Jan-Georg Larsen

Eneridirektør i CGI Norway, Paul Fiskaaen ( til venstre) og forretningsrådgiver Jan Georg Larsen i Green Edge Compute når den nye samarbeidsavtalen ble underskrevet i Stavanger. 

Utvidet samarbeid med CGI om GEC Two i Stavanger

Det skjedde flere viktige begivenheter i 2022. Samarbeidet med det internasjonale konsulentselskapet CGI Group ble også utvidet.  Den nye avtalen omfattet et partnerskap rundt etableringen av GEC Two, et datasenter i Stavanger. 

Les mer om Green Edge sine datasenter her!

Datasenteret har allerede flere kunder som skal ta det i bruk ved oppstart. Disse kundene er hentet inn gjennom CGIs markedsføringsapparat. CGI og Green Edge skal samarbeide tett både under etableringen av datasenteret og i driftsfasen gjennom CGI’s Network Operating Center (NOC). 

– Avtalen med CGI er også en milepæl som viser at vi både er interessante for store direkte kunder og for selskaper som drifter kunder, sier Hagelin. 

Les også: Green Edge Compute og CGI bygger verdens mest bærekraftige datasenter i Stavanger

Green Edge Compute in the office-1

Muligheten vi har til å dokumentere økt bærekraft ved å bruke våre datasentre er en kritisk konkurransefordel i tiden framover, sier adm.dir og gründer i Green Edge Compute, Svein Harald Olavesen. 

Muligheten til å dokumentere bærekraft er essensiell

Når administrerende direktør og gründer, Svein Harald Olavesen, tenker tilbake på 2022, er det spesielt to trender han har lagt merke til som også kommer til å prege 2023.  At bærekraft står på toppen av prioriteringslista til de fleste virksomheter er det ikke tvil om. GEC sin mulighet til å dokumentere bærekraften deres datasentre bidrar til, er en viktig konkurransefordel. 

– Vi har vært i mange kundemøter, hvor dette har vært et viktig tema. Virksomheter og bedrifter har ofte satt seg hårete mål, hvor 50% eller mer av CO2 utslippene skal fjernes innen 2030. Problemet er at de ofte ikke har klart å identifisere hvilke tiltak som må gjøres, forklarer Olavesen og fortsetter: 

– Etter praten med oss, innser de at IT er en realistisk kilde til å nå målene. Vi er nok den eneste aktøren i markedet som har fokus på å reelt redusere CO2-utslipp fra kundenes IT-løsninger. Dette blir helt klart vårt største salgsargument når vi er klare for å ta inn nye kunder. Sier Green Edge Computes administrerende direktør. 

Samarbeidet med Telenor om IT-sikkerhet gir en unik trygghet

I tillegg har vi lagt bak oss et år, hvor cybersikkerhet har vært et hett tema blant annet pga. Russlands krigføring mot Ukraina. 

– Vi har sett flere eksempler på hva konsekvensen blir, når man ikke tar IT-sikkerhet nok på alvor. Det har aktualisert vårt strategiske samarbeid med Telenor. Telenor har et stort sikkerhetssenter, et Security Operations Center (SOC). Der jobber det over 100 spesialister på cyber- og IT-sikkerhet, forklarer Olavesen og legger til: 

– Det er en trygghet å ha en sikkerhetspartner som blant annet har ansvar for nasjonal infrastruktur. Vi er meget fornøyde med at Telenor bidrar med helt unik infrastruktur til våre datasentre. På den måten vet vi at vi har den beste IT-sikkerheten. Dette er ekstremt viktig for oss og for kundene våre, sier Olavesen. 

På vei inn i en ny, spennende fase med full drift 

Nå som 2022 har blitt 2023, går altså Green Edge Compute inn i nok en spennende fase. 

– Vi går inn i en ny fase hvor vi med kraftig forsterkede finansielle muskler setter GEC ONE i full drift. Vi vil bygge opp og sette i drift datasentre på flere steder i Norge. I tillegg skal vi ansette nøkkelpersonell innenfor flere fagfelt som vil være viktige bidragsytere til vår fortsatte suksess og vekst, sier Patrik Hagelin og fortsetter:

– Dette året skal vi begynne å drifte de første kundene våre og høste fruktene av arbeidet vi har gjort de siste årene. Vi har samarbeidet tett med Trondheim kommune i en årrekke, og nå skal deler av deres IT drift flyttes til oss. CGI er også en viktig partner som vil begynne å migrere kunder til Green Edge sitt datasenter i løpet av 2023. 

– Et nytt norsk teknologieventyr

Ledelsen i Green Edge er klare for det neste skrittet på reisen. Nå begynner vekstfasen for alvor. 

– Vi er klare for et nytt norsk teknologieventyr! Markedet er i sterk vekst og det norske markedet vokser enda mer enn det europeiske. I tillegg viser utenlandske kunder stor interesse for nordiske datasentre, fordi CO2- situasjonen og energikrisen er enda større der.

– Mange potensielle kunder planlegger å gjøre endringer i sine IT-systemer. Personvern, bærekraft, sikkerhet og pris på tjenestene er avgjørende faktorer som vil gjøre oss svært attraktive i den sammenhengen, konkluderer Patrik Hagelin og adm. dir Svein Harald Olavesen. 
 

Ønsker du tilgang til den fullstendige forskningsrapporten fra Sintef? Last ned