– Vi bygger datasentre som tar framtidens utfordringer på strak arm

Av Green Edge Compute 23. februar 2022

Vi bygger de grønne, bærekraftige datasentrene som framtiden ikke bare vil trenge, men faktisk kreve. Vil du være med på reisen vår? Vi er allerede på god vei.

Green Edge Compute ble formelt etablert som selskap i januar 2021, men prosjektet startet opp allerede i 2018.  Selskapet har allerede nådd mange milepæler og har omfattende planer for videre vekst i 2022 og utover.  De to gründerne Svein H. Olavesen og Patrik Hagelin og forretningsutvikler, Jan-Georg Larsen har til sammen mer enn 100 års erfaring og kompetanse. 

Vil revolusjonere datasentermarkedet

– Vår visjon er å revolusjonere datasentermarkedet. Det gjør vi ved å legge fra oss gamle sannheter. Vi har startet helt på nytt for å legge et bedre grunnlag. Målet er å bygge datasentre som både er mer bærekraftige og effektive. Sier administrerende direktør og gründer, Svein H. Olavesen,

Olavesen deltok i prosessen med å bygge datasentre også for over 20 år siden.

– Da jeg i forbindelse med utviklingen av konseptet vårt begynte undersøke hvordan bransjen hadde utviklet seg ble jeg veldig overrasket.  I all hovedsak brukes akkurat de samme metodene i tradisjonelle datasentre i dag som den gang.  Mangelen på innovasjon er ganske utrolig med tanke på alle de teknologiske framskrittene som er gjort. Vi bestemte oss for å gjøre noe med det. Resultatet er Green Edge Compute, sier Olavesen.

Visjonen er uttenkt av gründerne Sven H. Olavesen og Patrik Hagelin og er nå i ferd med å bli realisert steg for steg. 

Løsningen på et økende problem

Datasenterbransjen står overfor to kritiske utfordringer:

  1. Det er en av de raskest voksende bransjene i hele verden, men etablering av et økende antall datasentre er ikke bærekraftig. Globalt har bransjen ansvaret for mer karbonutslipp enn hele luftfartsindustrien. Enkelte prognoser anslår at energiforbruket vil beslaglegge en femtedel av verdens energiressurser allerede i 2030.
  2. Samtidig øker behovet for datakraft.  Fremveksten av nye teknologier som for eksempel tingenes internett (IoT), 5G-nettverk, selvkjørende kjøretøy, fjernkirurgi, smarte bygninger og byer krever en økende mengde datakraft med rask responstid. Gartner spår at innen 2025 vil 75 % av data bli opprettet utenfor sentraliserte datasentre.

En grunnleggende grønn løsning

– Mange i bransjen er redde for at bærekraftige datasentre er for dyre å bygge, men det stemmer faktisk ikke. Det som gjør et prosjekt dyrt, er å bygge et datasenter først og deretter tenke på måter å gjøre det grønt og bærekraftig som en ettertanke.

– Vi gjør det motsatte. Vi startet med bærekraft som forutsetning og utviklet deretter løsningen, som er grunnleggende grønn, sier kommersiell sjef, Patrik Hagelin.

Bærekraft er ikke noe man gjør i tillegg til, men i stedet for. Konseptet er nyskapende og kan kun oppnås ved å tenke helhetlig.

– Datasentrene våre bruker opptil 40 % mindre strøm enn de tradisjonelle datasentrene. Dette er bra for miljøet, og man sparer penger samtidig , en uimotståelig vinn-vinn-situasjon, sier Hagelin.

Dette gjør det mulig!

Green Edge Compute etablerer grønne datasentre i urbane områder med innovativ kjøleteknologi som optimaliserer bruken av overskuddsvarme. Det muliggjør et mer effektivt energiforbruk. Grunnleggende bærekraftig tenkning fører ikke bare til miljømessige innsparinger, men også til innsparinger av kostnader til investering og drift.

– Strømmen som brukes i datasentrene våre blir faktisk brukt to ganger! Det er helt fantastisk i seg selv! En forutsetning for dette er at datasentrene plasseres i urbane strøk. Tradisjonelt plasseres datasentre mer avsidesliggende. Ved en slik plassering blir det for kostbart å frakte den termiske energien tilbake til sentrum på grunn av avstanden, sier Hagelin.

Green Edge Compute er den første aktøren som har et helhetlig syn på bærekraftige Edge-datasentre. Det GEC gjør for IT-bransjen er det Tesla gjorde for bilindustrien.

Nøkkelen er å flytte datasenteret nærmere dataene 

Den raske utvidelsen av IoT-enheter, økende desentralisering av datakilder og fremveksten av 5G-nettverk driver etterspørselen etter Edge Computing. Edge flytter lagrings- og dataressurser så nær den opprinnelige datakilden som mulig. Dette gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å bruke datakommunikasjon med lav responstid til avanserte analyser.

Fokuset må flyttes fra det sentrale datasenteret til periferien eller kanten av infrastrukturen. Lagrings- og databehandlingsressurser må flyttes fra eksterne datasenter til stedet hvor behovet for dataene oppstår.

Prinsippet er enkelt: Hvis du ikke kan bringe dataene nærmere datasenteret, må du bringe datasenteret nærmere dataene. Green Edge Compute fyller tomrommet mellom skyen og databehandling.

En pilot bygges: vårt første datasenter GEC ONE

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Trondheim kommune og (+ CityExchange EU-prosjekt) Trondheim kommune bistår GEC med å etablere det første datasenteret der samt å sikre kunder og brukere. 

For Green Edge Compute er pilotprosjektet et viktig skritt mot å etablere nødvendig tillit blant kunder og fremtidige partnere. Vi skal bevise at vårt datasenterkonsept faktisk er mye bedre, uten at det går på bekostning av data- og nettverkssikkerhet. Vi benytter oss kun av de aller mest anerkjente leverandørene av utstyr, maskinvare, programvare og nettverk i bransjen.

SINTEF skal kvalitetssikre bærekraftsgevinster

SINTEF-forskere er i gang med en omfattende studie for å utvikle metoder og modeller som kan dokumentere og kvantifisere bærekraftsgevinstene. Gevinstene oppnås fordi datasentrene våre bruker væskekjøling noe som gjør at vi kan ta i bruk den nyeste serverteknologien med maksimal tetthet. Datasentrene våre tar dermed mye mindre plass og kan derfor etableres i eksisterende bygninger i sentrumsområder. I tillegg kan overskuddsvarmen gjenbrukes i det lokale fjernvarmenettet. De reelle CO2 besparelsene er det mulig å kvantifisere og måle, slik at kundene våre kan dokumentere økt bærekraft med reelle tall. 

- Dette er bare starten. Vi vil introdusere datasentrene våre til Skandinavia og etter hvert også internasjonalt. Vi ønsker å være representert de fleste større nordiske byer innen 2025, sier administrerende direktør Svein Harald Olavesen.

Milepæler siden oppstarten

Samarbeidsavtale med Trondheim kommune og (+ CityXchange EU-prosjekt)

Trondheim kommune bistår GEC med etableringen av det første datasenteret, GEC One i byutviklingsområdet på Sluppen. 

Samarbeidsavtale med Statkraft Varme

Statkraft skal kjøpe varmen som produseres i GEC ONE på Sluppen i Trondheim. Planen er å utvide samarbeidet til andre steder hvor Statkraft Varme leverer fjernvarme i Norge og Sverige.

Kommersiell og økonomisk støtte fra HPE / Intel

HPE og Intel jobber tett sammen for å utvikle løsninger for serverrack med væskekjøling. De støtter også prosjektet med sitt markedsføringsapparat og fordelaktige priser.

Samarbeidsavtale med MarkedsPartner AS

MarkedsPartner leverer digital markedsføring i tillegg til webutvikling og redaksjonelt materiale. Selskapet er også aksjonær i Green Edge Compute.

Samarbeidsavtale med Miracle

Miracle er Skandinavias største leverandør av open-source software og prosjekter. De skal levere grunnleggende programvare fra Red Hat, og utvikle en plattform og portal som våre kunder, partnere og operatører skal bruke i samarbeid med GEC. Miracle vil være ansvarlig for support og service av den tekniske løsningen.

Samarbeidsavtale med CGI

Bærekraft er viktige for selskapet. De ønsker at deres kunder i framtiden skal bruke Green Edge datasentre. CGI er en av verdens største IT-konsulentselskaper og leverer dataløsninger til kunder innen olje/gass, finans og offentlig sektor.

Samarbeidsavtale med Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme har signert avtale om samarbeid, når GEC etableres i Oslo. FOV har et omfattende fjernvarmenett i Oslo. De skal kjøpe overskuddsvarmen fra datasenteret, når det er på plass.

Avtale med Kjeldsberg Eiendom om plassering i Trondheim

Kjeldsberg Eiendom har til en fordelaktig pris stilt området på Sluppen til vår disposisjon. Eiendommen var tidligere et Tieto EVRY datasenter.

Samarbeidsavtale med GK

GK skal installere væskekjøling, varmepumper, strøm, og ventilasjon i våre datarom. Selskapet gir også pilotprosjektet økonomisk støtte.

Telenor Security sikrer dataene våre

Telenor Security leverer nett- og sikkerhetsløsninger som driftes på samme måte som samfunnskritisk infrastruktur (forsvar, nødnett, offentlige etater etc.) Telenor skal drifte hele infrastrukturen, inkludert brannmurer og linjer. Selskapet gir også pilotprosjektet økonomisk støtte.

Støttet av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter pilotprosjektet vårt med NOK 2,5 Mill og et fordelaktig lån på NOK 1,5 Mill.

Avtale med SINTEF som konsulenter

De uavhengige forskerne i SINTEF skal vitenskapelig måle, verifisere og dokumentere løsningen vår i pilotfasen våren 2022.