Green Edge Compute sin ledergruppe

Verdens mest bærekraftige datasenter er installert - testingen er i full gang

Av Green Edge Compute 1. juni 2022

– Det er utrolig deilig at det gikk så smertefritt å installere det første datasenteret basert på det nye, bærekraftige konseptet vårt, sier administrerende direktør Svein Harald Olavesen, i Green Edge Compute.

HP og GK fullførte installasjonen i løpet av noen dager i midten av mai, og nesten alt gikk som planlagt.

– Det vil alltid skje noen uforutsette ting i en slik komplisert prosess. Vi fikk en feilmelding på en sensor i kjølesystemet vårt. Det viste seg at sensoren var defekt, men leverandøren hadde sendt med reservedeler. Da vi fant ut hva som forårsaket feilmeldingen, tok det ikke lang tid å få det i orden, forteller adm. dir Svein Harald Olavesen.

En tekniker fra GK i aksjon under installeringen av datasenteret på Sluppen. (Foto: Green Edge Compute)

Installasjon i Trondheim - til bloggartikkel

Innovativt og bærekraftig på Sluppen i Trondheim

HP har installert dataracks og annet kommunikasjonsutstyr, mens GK har sørget for at både strømtilførsel og vannkjølingssystemet er på plass. At Green Edge Compute kun bruke væskekjøling i sine sentre er noe av årsaken til at deres nye konsept er så innovativt og bærekraftig. Væskekjøling tar mindre plass. Dermed er det mulig å bygge mindre datasentre i eksisterende bygninger i urbane strøk med samme kapasitet som de tradisjonelle datasentrene.

Trondheim var en naturlig partner i det første prosjektet, fordi kommunen ligger i forkant når det gjelder digital transformasjon og er godt i gang med utviklingen av en smart by.  Kommunen utvikler bærekraftige energiløsninger blant annet gjennom Positive Energy Blocks (PEB) i det EU-finansierte prosjektet +CityxChange. PEB er et avgrenset geografisk område, hvor det produseres mer energi enn det forbrukes. En av disse PEB-ene ligger på Sluppen, hvor Green Edge Compute nå er ferdige med å installere sitt grønne datasenter.

Tradisjonelle datasentre er energiintensive. Overskuddsvarme fra kjøling går normalt til spille. Ved å kombinere teknologi fra HPE, Intel, CoolIT og Green Edge Compute, kan vi levere overskuddsvarme fra datasenteret til Statkraft Varme. Energien omsettes i et lokalt marked gjennom en løsning Volue har utviklet for Trønderenergi. Dette bidrar til et meget energieffektivt datasenter.

Trondheim

– Et flott resultat som gir selvtillit

Det tok tre dager å installere det nye, grønne datasenteret. Adm. dir. Svein Harald Olavesen var på plass i Trondheim, for å være en del av denne viktige og historiske hendelsen i selskapets historie.

– Det var helt nydelig å se hvor raskt det gikk og hvor flott og profesjonelt resultatet er. Nå har vi et godt grunnlag og selvtillit, når vi skal gjøre den samme prosessen i Stavanger om ikke lenge.

Leveranseproblemer på en del spesialkomponenter pga. pandemien førte til en 8 måneders utsettelse i prosjektet i Trondheim. Nå som alt er ferdig installert her, vil Green Edge Compute og samarbeidspartnerne raskt kunne gjenta prosessen i Stavanger.

 SINTEF tester og tallfester bærekraften

Det er foreløpig ingen kunder som bruker det ferske datasenteret i Trondheim.

– Nå gjennomfører vi grundige tester i samarbeid med SINTEF, Miracle og GK som forhåpentligvis bekrefter våre teoretiske beregninger av hvor mye mer bærekraftig vårt datasenterkonsept er, sammenlignet med de «vanlige» datasentrene i bransjen.

Olavesen legger til:

– Vi tester både på 50, 70 og 100 % kapasitet for å se hvordan de ulike scenarioene slår ut på temperatur og CO2-besparelser. Det er en fordel å gjøre dette uten kunder koblet til, fordi vi kan bruke simuleringer. Dermed blir resultatene mer presise, sier Olavesen. 

Intallasjon av serverrack i datasenteret. (Foto: Green Edge Compute)

Installasjon i Trondheim 2- til bloggartikkel

Du kan komme på visning

Green Edge Compute har flere store kunder som står klare til å ta i bruk det nye datasenteret i trønderhovedstaden, når testingen er ferdig.

– I tillegg kommer vi til å ha visninger framover, slik at interessenter kan ta en kikk på datasenteret i praksis. Det skal bli skikkelig gøy å vise fram det vi har fått til. Vi ser ikke for oss å koble på kunder i praksis før tidligst i september. Sier Olavesen.

 Resultatene presenteres 15.juni

Nå som installasjonen er gjennomført er det enkelt å utvide datasenteret ved behov.

– Vi er ferdige med den vanskelige delen, og vil ha mye bedre kontroll på leveransetidene framover. Etter hvert som det kommer på flere kunder, så setter vi bare inn flere servere. Det er et legosystem sånn sett. I tillegg kan vi kopiere det vi har gjort og nesten parallelt kjøre opp datasenteret i Stavanger og deretter i Oslo.

Nøyaktig hvor mye mer bærekraftige er Green Edge sine nye, innovative datasentre? Svaret får du under Datasenterdagen i Oslo, 15. juni.