En mann og en kvinne som står foran en server i et datasenter.

Tradisjonelle mot grønne datasentre: Er det mulig å spare penger på å tenke bærekraftig?

Av Green Edge Compute 3. november 2021

Datasenterbransjen har vært en stor belastning på miljøet i mange år, men nå står vi midt i overgangen til en ny og mer bærekraftig driftsmodell. Denne overgangen er positiv - ikke bare med tanke på miljø, men den kan i tillegg være mest kostnadseffektiv.

Du tenker sikkert ikke over det, men hver gang du svarer på en e-post, sender en chat-melding, streamer favoritt TV-serien din eller søker etter noe på nettet, bidrar du til at det slippes ut små mengder karbondioksid (CO2). Årsaken er energien som forbrukes til drift av enheten du bruker, for eksempel en smarttelefon. I tillegg kommer energiforbruket til det trådløse nettverket og serverkapasiten du får tilgang til.

Disse miniutslippene utgjør ikke mye hver for seg, men når raskt kritiske nivåer, når du legger dem sammen. Et illustrerende eksempel er Justin Biebers superhit «Despacito».  Da den satt ny rekord og ble den første videoen som oppnådde fem milliarder avspillinger på YouTube, forbrukte den samlede streamingen like mye energi som 40 000 amerikanske hjem årlig. 

Datasenterbransjen har en skitten hemmelighet

Dataserverne som lagrer data og deler dem med verden gjennom andre datamaskiner og mobile enheter gir oss alle de digitale fordelene vi nyter godt av i hverdagen. Datasentrene som huser disse dataserverne forbruker imidlertid betydelige energiressurser og utgjør dermed en stor global miljøutfordring.

I dag har vi mer enn åtte millioner datasentre. Til sammen forårsaker disse datasentrene like mye karbonutslipp som hele verdens flyindustri. De står for 3,7 prosent av de globale drivhusutslippene. Med fremveksten av nye teknologier som  5G, tingenes internett (IoT) og skytjenester, forventes disse tallene å øke kraftig i løpet av de neste tiårene.

Et grønt skifte i datasenterbransjen

Heldigvis jobber bransjen intenst med å bli grønnere. Flere aktører jobber hardt for å utvikle bærekraftige løsninger. I Green Edge Compute utvikler vi lokale, grønne og bærekraftige datasentre. 

For å få til dette bruker vi følgende hovedstrategier: 

Væskekjøling - ikke luft: I stedet de vanlige luftbaserte kjølesystemene bruker våre datasentre væskekjølingsteknologi. I stedet for å tilføre kjølig luft inn i datasenterets serverrom og deretter blåse ut den varme luften via kjøletårn bruker vi væskekjøling. Det er mye mer effektivt og bidrar til at vi kan bygge datasentre med høy tetthet, redusere energibruken og øke temperaturen på spillvarmen.

Spillvarmeutnyttelse: Ved å bruke væskekjølingsteknologi genererer vi varmtvann som et avfallsprodukt som kan leveres inn i byens fjernvarmesystem som et fyrnybart varmeprodukt. Datasentrene våre kan gjenbruke opptil 90 % av all brukt energi.

Eksisterende bygninger: Å bruke væskekjøling betyr at vi kan redusere den totale størrelsen på datasentrene våre med opptil 90 %. Dette gjør det enklere å gjenbruke eksisterende bygninger i mer sentrale områder. I stedet for å utvikle store lagerbygg kan vi etablere datasentrene våre i hjertet av byen. Den mest bærekraftige bygningen er jo den man må bygge.

Kostnadsdrivere for datasenter og hvordan du kan optimalisere dem

En mer bærekraftig og grønn tilnærming til datasenterdrift vil utvilsomt være bedre for miljøet vårt. Men en bærekraftig tilnærming kan også bidra til å redusere driftskostnadene og gjøre andre innsparinger mulig

For det første bidrar grønn datasenterdrift til å reduserer strømforbruket, noe som vanligvis utgjør den høyeste kostnadsdriveren i datasentre. Det er vanlig at drift av servere og kjølesystemer står for den høyeste andelen av det direkte strømforbruket. Lagringsstasjoner og nettverk bidrar også med en ikke ubetydelig andel.  (se figur 1).

Data Center Electricity Use in the US

Figur 1: Strømforbruket til datasentre i USA 2014 (Kilde: Energy Innovation).

Kjøleteknologi spiller generelt en viktig rolle for å gjøre datasentre mer energieffektive ved å redusere det totale energiforbruket. Erstattes luftkjøling med væskekjøling har du mulighet til å redusere energiforbruket med opptil 40 %. Luftbaserte kjølesystemer er mindre egnet for varmeoverføring og forbruker derfor mer energi. 

I tillegg bidrar væskekjøling til å redusere størrelsen på datasentret, fordi serverne kan plasseres tettere sammen. Luftkjølte anlegg og vifter tar mer plass. Væskekjøling muliggjør meget høy tetthet, noe som bidrar til å redusere datasenterstørrelsen og kutte infrastruktur- og serverkostnader uten at det går på bekostning av datakraft. Mindre arealbehov gir lavere kostnader.

For det tredje gir væskekjøling optimal spillvarmeutnyttelse ved å fange opp spillvarme ved høyere temperaturer enn andre kjølemetoder. Væskekjøling genererer varm væske som et avfallsprodukt. Dette varmeproduktet kan gjenbrukes i lokale fjernvarmesystemer som en fornybar oppvarmingsressurs. I Green Edge Computes datasentre kan opptil 90 prosent av all brukt energi gjenbrukes i lokale fjernvarmesystemer noe som skaper en egen inntektsstrøm.


Bærekraftig og kostnadseffektiv datasenterdrift

En bærekraftig tilnærming fra begynnelsen av gjør at vi kan nå klimamålene samtidig som vi kutter kostnadene til datasenterdrift. Å velge det grønne, innovative alternativet kan bidra til mer kostnadseffektive datasentre enn ved tradisjonell drift. 


Heldigvis har datasenteroperatører generelt et høyt fokus på å levere bærekraftige tjenester i hvert fall her i Norden. Green Edge Compute ønsker å bidra positivt til en nordisk datasenterbransje som allerede er fremgangsrik. Men vi vil også presse grensene for å oppnå enda høyere energiutnyttelse, generere enda mer overskuddsvarme, og gjøre industrien enda mer bærekraftig.

Vil du bli med i vårt pilotprosjekt?  Les mer›