Paul Fiskaaen energidirektør i CGI på stand under Energyworld sammen med kommersiell sjef i Green Edge Compute, Patrik Hagelin

Stor interesse for grønne datasentre på Energyworld

Av Green Edge Compute 24. mai 2022

– Det var mange i olje- og energibransjen som ville vite hvordan vi har klart å gjøre våre nye datasentre så mye mer bærekraftige enn de tradisjonelle, forteller kommersiell sjef i Green Edge Compute, Patrik Hagelin.

Nylig ble det kjent at Green Edge Compute bygger sitt neste datasenter i Stavanger. Derfor var det naturlig at selskapet deltok på bransjemessen Energyworld sammen med partner CGI.

Energyworld er et av de viktigste bransjetreffene for olje og energibransjen i Norge og gikk av stabelen i Stavanger 19.mai.

Unik løsning skal testes i Trondheim

– Vi var på plass under Energyworld i fjor også, men det var veldig annerledes i år. I fjor hadde vi ikke kommet så langt med planene våre. Nå er vi i ferd med å installere vårt første datasenter i Trondheim og skal starte prosessen med å etablere oss i Stavanger til høsten i nært samarbeid med CGI. Det var deilig å ha noe mer konkret å vise fram og interessen var stor for våre bærekraftige løsninger, sier Hagelin.

Under messen fikk Green Edge Compute muligheten til å kort oppsummere historien bak selskapet. Hoveddelen av presentasjonen var forbeholdt Klaus Livik, strategisjef i Volue. Han fortalte om den unike løsningen for kjøp og salg av energi i et internt marked som de har utviklet for Trønderenergi. Planen er å teste ut løsningen i Green Edge Computes datasenter i Trondheim.

Energyworld 3 til blogg

I dag er det slik at de store energiselskapene har enerettigheter til å selge energi. Har du for eksempel et solcellepanel på taket ditt, har du ikke lov til å selge den videre. Du kan ikke dele den gratis med naboen heller. I Trondheim har Green Edge Compute i samarbeid med kommunen gjennom det EU finansierte prosjektet +CityxChange fått dispensasjon til å lage et indre energimarked.

Smartere utnyttelse av lokal energi

– Her ser vi på hvordan det er mulig å utnytte energiressursene smartere lokalt. I Trondheim har vi muligheten til å kjøpe lokal fornybar kraft til datasenteret vårt. Overskuddsvarmen fra datasenteret kan også gjenbrukes i kommunens fjernvarmesystemer. Volue har laget kontrollmekanismene i dette markedet. Tenk på hvor mye energi som går til spille, fordi det ikke er lov til å dele på den! Sier Hagelin.

Det var rundt 400 deltakere under Energyworld, og presentasjonen med Green Edge, Volue og CGI var godt besøkt.

– I Green Edge er vi ikke avhengig av endringer i reglene for energisalg, siden det allerede er lov å levere varm væske fra våre datasentre til fjernvarmeanlegg. Men i et bærekraftperspektiv, er det utrolig viktig at overskuddsenergien fra fjernvarmenettet igjen kan brukes der det er mest behov.

Han legger til:

– Da er man ikke avhengig av sesongsvingninger i forbruket og energien kan til enhver tid brukes der det er mest behov for den, sier kommersiell sjef i Green Edge Compute, Patrik Hagelin.

Energyworld 2 til blogg

Fra venstre: Kommersiell sjef i Green Edge Compute, Patrik Hagelin,  strategisjef i  Volue, Klaus Livik, Paul Fiskaaen, energidirektør i CGI, og Jan Georg Larsen, senior forretningsrådgiver i Green Edge Compute. 

– Mange tror fortsatt at skyløsninger er rene

Green Edge Compute tar med seg alle erfaringene fra datasenteret i Trondheim til Stavanger, hvor datasenteret skal settes opp over samme lest.

– Det er overraskende mange som fortsatt ikke er klar over hvor energikrevende datasenterbransjen er. Man har et inntrykk av at det er positivt at systemer flyttes til skyen, fordi skyen er ren. I praksis er skyen en sentralisering av dataprosesseringskraft på jorda, og det krever enorme mengder energi, sier Hagelin.

Senior forretningsutvikler, Jan Georg Larsen, i Green Edge Compute var sentral i utformingen av avtalen med CGI om det nye datasenteret i Stavanger. Han synes det var veldig nyttig å være til stede under Energyworld.

Datasenter med bærekraft som forutsetning

– Det var godt oppmøte under presentasjonen vår, og vi snakket med mange aktører som responderte veldig positivt på konseptet vårt. Vi er i ferd med å bygge oss et navn. Det var mange som likte at vi lager et annerledes datasenter, hvor fokus på miljø og energoptimalisering er en forutsetning i stedet for en ettertanke, sier Larsen.

Han understreker at selv om Energyworld er en viktig møteplass for olje- og energisektoren, er det et av flere markeder som er aktuelle for Green Edge Compute sine datasentre.

– 15. juni skal vi være med på Datasenterdagen i Oslo. Under Energyworld var det CGI som hadde føringen, fordi de allerede har en posisjon i olje- og energibransjen. I Oslo overtar vi stafettpinnen sammen med vår partner Telenor. Temaet er: «Hvordan vil morgendagens landskap for databehandling se ut?» Dette er jo midt i blinken for vårt datasenterkonsept, sier Larsen.