Skandinavias ledende tekniske entreprenør GK inngår samarbeid med Green Edge Compute

Av Green Edge Compute 19. januar 2022

Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner, GK, har inngått samarbeid med Green Edge Compute. Sammen skal de to selskapene utvikle verdens mest bærekraftige og grønne datasentre. 

GK leverer smarte løsninger innenfor ventilasjon, kjøling, bygningsautomasjon, elektro og VVS. Selskapet er opptatt av bærekraft og tilbyr løsninger som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster. Samtidig som de oppfyller brukernes behov og krav. 

Behovet for Edge computing øker

Avtalen er et resultat av et felles ønske om å bidra til å utvikle verdens mest bærekraftige datasenter i Trondheim. Det nye datasenterkonseptet er utviklet i nært samarbeid med noen av de mest betydningsfulle teknologiselskapene globalt.

De nye Green Edge datasentrene imøtekommer et økende behov for databehandling nærmere sluttbrukeren gjennom High-Performance Computing (HPC) og Edge Computing.  Behovet øker i takt med blant annet framveksten av smarte byer. 

Green Edge Compute utgjør det mest bærekraftige alternativet i en ellers energikrevende bransje ved å tenke bærekraftig og «grønt» i alle deler av verdikjeden. Green Edge Compute-datasentre bruker utelukkende fornybar energi, sparer energi ved å utnytte effektiv kjøleteknologi og gjenbruker generert overskuddsvarme i lokale fjernvarmesystemer.

– Samarbeider kun med de beste i bransjen

I et økende marked for kjøleløsninger og energiutnyttelse i datasentre, vil Green Edge Compute benytte GKs ekspertise for å installere og drifte nødvendig varmepumpeinfrastruktur og fjernvarmeforbindelser i deres nye datasentre. Kommersiell sjef i Green Edge Compute, Patrik Hagelin er veldig fornøyd med å ha fått med GK på laget. 

– Green Edge Compute samarbeider kun med de aller beste bransjeaktørene. GK Group er en fremtredende skandinavisk teknisk entreprenør, tilstede i Norge, Sverige og Danmark, noe som gjør dem til et naturlig valg for oss å samarbeide med.

Sier Hagelin og legger til:

GK kan levere nødvendig infrastruktur for effektiv energiutnyttelse, innovativ kjøleteknologi og energigjenbruk i fjernvarmeanlegg. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med å jobbe med et så innovativt og bærekraftig selskap som GK, sier han.

Bærekraftig og grønn transformasjon

Hagelin forteller videre at GK har som mål å være et eksempel til etterfølgelse når det gjelder bærekraft.  Visjonen er å ta lederskap for det grønne skiftet ved å utvikle bærekraftige løsninger for fremtidige generasjoner. Selskapet passer derfor perfekt som partner for Green Edge Compute. 

– GK ønsker å være et forbilde når det gjelder grønn transformasjon av bygg- og anleggsbransjen.  Bærekraft gjennomsyrer alle våre prosesser og prosjekter vi deltar i. Green Edge Compute og deres innovative og bærekraftige tilnærming til datasenterkonstruksjon og drift var midt i blinken for vår strategi, sier Taofik Salhi, avdelingsleder for GK i Trondheim. 

Legger grunnlaget i Trondheim

GK og Green Edge Compute legger for tiden grunnlaget for et tett samarbeid for å planlegge, installere og betjene infrastrukturen rundt de nye, bærekraftige datasentrene. Det første skrittet er allerede tatt i Norges tech-hovedstad Trondheim. Der utvikles det innovative og bærekraftige energiløsninger ved å implementere Positive Energy Blocks (PEB). Det vil si geografisk begrensede områder som ikke skal bruke mer energi enn det man klarer å produsere lokalt. I en av disse PEB-ene bygger Green Edge Compute sitt første datasenter. Tanken er å være i forkant av en planlagt smartby-transformasjon

GK hjelper Green Edge med pilotprosjektets væskekjølte CDU-enheter i dette nye og innovative datasenteret. Entreprenøren sertifiseres til å installere CoolIT Systems-løsninger i bygningene som eies av kommunen. 

– Ved å sertifisere GK for CoolIT-systemer kan vi hjelpe Green Edge Compute med prosjektering, installasjon og beregninger for teknisk dimensjonering av infrastrukturen til det første datasenteret i Trondheim, sier Salhi.

GK har tilstedeværelse i Norden

Pilotprosjektet i Trondheim skal realiseres i løpet av 2022. I løpet av de kommende fire årene har Green Edge Compute som mål å utvikle 12 nye datasentre. GK og Green Edge Compute skal samarbeide om å spre konseptet i hele Skandinavia. Effektiv installasjon av kjøleteknologi og varmepumper vil være avgjørende i disse utviklingsprosjektene.

– GK planlegger å hjelpe Green Edge Compute med å etablere datasentre i andre nordiske byer. Siden GK er lokalisert i flere norske, svenske og danske byer, er vi unikt utstyrt for å hjelpe Green Edge Compute med å introdusere deres datasenterkonsept i hele Skandinavia, forklarer Salhi.

Han legger til: 

– Green Edge Compute utfordrer datasenterindustrien aktivt og jobber utrettelig for å realisere en mer bærekraftig modell for drift av datasentre. Den vil samtidig imøtekomme de økende digitale behovene til både private bedrifter og offentlige organisasjoner. GK ser frem til å være en del av denne reisen! 

Vil du bli med i vårt pilotprosjekt?  Les mer›