IT-konsulentselskapet CGI inngår samarbeid med Green Edge Compute

Av Green Edge Compute 25. november 2021

CGI Norge og Green Edge Compute har inngått et spennende partnerskap. Sammen skal de lage en ny generasjon edge datasentre som er både bærekraftige og innovative.

Så hvem er så disse to aktørene? CGI er et av de største IT-konsulentselskapene i verden. Selskapet tilbyr ende-til-ende-løsninger til en rekke sektorer der selskapet har inngående forretningsmessig og teknisk ekspertise. Det gjelder blant annet systemintegrasjoner, applikasjonsutvikling og vedlikehold, samt drift og administrasjon av infrastruktur.

Green Edge Compute er et nyetablert selskap som har som målsetning å bygge og drifte bærekraftige og miljøvennlige edge datasentre. Planen er å tilby grønn datakraft der folk bor og jobber. Green Edge utvikler derfor kompakte og bærekraftige datasentre i urbane områder.

Skal markedsføre og selge konseptet

CGI Norge skal markedsføre og selge de innovative datasentrene. I tillegg skal selskapet tilby et grønt alternativ til nye og eksisterende kunder. 

– Vi er utrolig glade for muligheten til å bidra til Green Edge Computes nye og bærekraftige datasenterkonsept.  Det er stor etterspørsel etter bærekraftige løsninger både blant kundene og investorene våre. De leter etter bærekraftige løsninger, og vi erfarer at det er stadig flere som ønsker å investere i grønne og målbare bærekraftstiltak. CGI Norge ønsker å oppnå netto-null karbonutslipp innen 2030. Det å kunne tilby grønne datasentre til kundene våre er et av flere viktige initiativer for å nå dette målet, sier Paul Fiskaaen, energidirektør i CGI Norge.

En felles front for en grønn framtid

CGI Norge inkluderer Green Edge Computes nye konsept i den delen av porteføljen som inneholder tjenester innrettet mot energiselskaper og offentlige organisasjoner. Disse virksomhetene har til felles at de har behov for databehandlingstjenester med høy ytelse (HPC), kjapp ytelse - gjerne levert lokalt og bærekraftig.

– Vi har tro på at dette samarbeidet vil bidra til at vår konsept blir introdusert på markedet på en profesjonell måte. CGI Norge har et høyt fokus på bærekraft. Det passer perfekt med Green Edge Computes visjoner og ambisjoner. Vi er glade for at vi nå danner en felles front som skal bane vei for innovativ og grønn datasenterdrift, sier Svein Harald Olavesen, administrerende direktør i Green Edge Compute.

Nylig deltok CGI Norway og Green Edge Compute sammen på Energyworld 2021, den mest prestisjefylte IT-konferansen for olje- og gassindustrien.  Målet var å spre budskapet om vårt banebrytende, bærekraftige datasenterkonsept.

Væskekjøling - en forutsetning for bærekraft

Green Edge Compute utvikler datasentre med som tar i bruk innovativ kjøleteknologi som fører til optimal bruk av overskuddsvarme og muliggjør effektiv energiutnyttelse. I stedet for å bruke tradisjonelle luftkjølingsmetoder bruker Green Edge Compute væskekjøling.

Væskekjøling muliggjør utveksling av varme på prosessornivå. Det betyr at det er mulig å oppnå temperaturer opp mot 60 grader Celsius. Dermed kan energiforbruket til avkjøling reduseres med opptil 90 %, og det totale energiforbruket på datasenteret kan reduseres med 40 %.

I tillegg gjenbrukes varmen, fordi datasenteret kobles til områdets fjernvarmesystemer. Datasenteret leverer oppvarmet vann til byen, som kan bruke denne varmen som en fornybar oppvarmingsressurs. Green Edge Computes datasentre tar også mye mindre plass enn tradisjonelle datasentrene. Dette gir muligheten til å bygge datasentre urbant i eksisterende bygninger

Datasentre med bærekraft fra A til Å 

– Vi tenker bærekraft fra start til slutt i hele verdikjeden. Væskekjøling betyr at vi slipper å avsette ekstra plass mellom hvert serverrack, slik du må med luftkjøling. Vi kan sette serverrackene tettere sammen i kompakte datasentre. Med fremveksten av blant annet 5G øker behovet for lokal datakapasitet. Med lokale datasenteret trenger man ikke lenger å overføre energi over lange avstander, sier Olavesen.

For CGI Norge er denne nye tilnærmingen til utvikling og drift av datasenter avgjørende.

– Hvis vi skal nå målene våre for bærekraft, så har vi ikke råd til å drive med «business as usual» . Vi må tenke nytt, sammen med kundene våre, for å sikre en best mulig  overgang til et mer bærekraftig alternativ. CGI har opparbeidet en unik kompetanse på hvordan denne transformasjonen bør foregå, siden vi bygger på over 40 års erfaring med over 5000 kunder,  sier Paul Fiskaaen, energidirektør i CGI Norge.

Han legger til:

– Green Edge Compute bruker ny og innovativ teknologi. De har allerede knyttet nære bånd til ledende forskningsmiljøer og har klart å skaffe nødvendig økonomisk støtte for fremtidig vekst. Det har de gjort raskt og effektivt i en tid hvor grønne og bærekraftige løsninger er et krav. Konseptet er imponerende, og noe CGI Norge ønsker å være en del av, avslutter Fiskaaen.

 

Vil du bli med i vårt pilotprosjekt?  Les mer›