Energidirektør i CGI, Paul Fiskaaen sammen med senior forretningsrådgiver i Green Edge Compute, Jan Georg Larsen

Green Edge Compute og CGI deltar på Energyworld sammen

Av Green Edge Compute 12. mai 2022

– Energibransjen i hele Norge skal bli godt kjent med vårt nye, grønne datasenterkonsept under Energyworld i Stavanger. Det sier adm.dir Svein Harald Olavesen. De to samarbeidspartnerne skal sammen profilere det nye datasenteret som er på trappene rett over sommeren.

Nylig ble det kjent at Green Edge Compute og CGI skal bygge verdens mest bærekraftige datasenter i Stavanger. En datasenterpilot i Trondheim ferdigstilles i disse dager, mens arbeidet med det nye datasenteret i Stavanger vil skyte fart til høsten.

Synliggjøring av bærekraftige datasentre 

Det er naturlig for Green Edge Compute å delta på energimessen, Energyworld 19.mai.

– Vi ønsker å være til stede der kundene våre er framfor mer typiske bransjemesser, forteller adm.dir Svein Harald Olavesen.

CGI er godt kjent i energibransjen fra før, men nå skal de to selskapene sammen bidra til det grønne skiftet med et helt nytt datasenterkonsept. Datasentrene i Trondheim og Stavanger kommer til å forbruke mindre energi pga ny væskekjølingsteknologi. I tillegg kan overskuddsvarmen gjenbrukes i fjernevarmesystemer.

Dette kombinert med en urban plassering i eksisterende bygninger, bidrar til å gjøre dem langt mer bærekraftige enn tradisjonelle datasentre. Den bynære plasseringen betyr også at man kan møte det økende behovet for edge computing.

– Ved å etablere oss i Stavanger kommer vi nærmere et stort og krevende marked, spesielt innen energi/olje og gass. Dette markedet vil ha et stort behov for databehandlingskapasitet nært dataenes opprinnelse. Med vårt bærekraftige konsept, basert på det ypperste av teknologi, er vi godt posisjonert for å bli en sentral aktør i det grønne skiftet, sier forretningsrådgiver i Green Edge Compute, Jan Georg Larsen.

Hovedtema: IT og bærekraftige løsninger

Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen. Årets utgave er den 11. i rekken og tematikken passer Green Edge Compute som hånd i hanske.

– Vi ønsker å se til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man iverksetter korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger, står det å lese på arrangementets nettside.

Deltakelsen på Energyworld skal bidra til å synliggjøre Green Edge Computes bidrag til det grønne skiftet.

– CGI har en posisjon i energibransjen fra før, mens vi ikke er like kjent. Dermed er det naturlig at vi deltar sammen med CGI som vi nå også har en utvidet samarbeidsavtale med, sier Olavesen.

En unik løsning for styring av energisalg

Under konferansen skal en av Green Edge Computes kunder, Volue representert av deres strategisjef, Klaus Livik, holde en presentasjon.

Volue har utviklet en ny og unik løsning for styring av kjøp og salg av energi som de har testet ut i Green Edge Computes første datasenter i Trondheim. Presentasjonen heter «Datasentre med bidrag til det grønne skiftet».

Innholdet beskrives slik i programmet:

«Datasentre er vurdert som energiintensiv virksomhet der overskuddsvarme fra kjøling går til spille. Ved å kombinere tjenester samt teknologi fra CGI og Green Edge Compute med IT løsning fra Volue er det i Trondheim etablert et testområde der overskuddsvarme leveres til Statkraft Varme og omsettes i et lokalt energimarked. Dette gir sektorkopling og et energieffektivt datasenter.

I Stavanger planlegger CGI og Green Edge Compute et nytt senter der konseptet skal videreføres. Synergier fra domenekunnskap i software, hardware og energiforsyning gir kanskje verdens mest bærekraftige datasenter? Volue vil presentere løsningen de har utviklet i samarbeide med Trønderenergi – og som kan håndtere både datasenter, batteri, sol og fleksibelt forbruk.»

Hva ønsker dere å oppnå ved å delta på Energyworld?

– Målet er å synliggjøre datasentrene på begge lokasjoner og gjerne skaffe nye kunder. Vi får også noen minutter innledningsvis til å fortelle litt om oss og vårt selskap. Det samme får CGI mot slutten.

– Så dette er et viktig arrangement for oss, sier adm. dir i Green Edge Compute, Svein Harald Olavesen.