Senior forretningsrådgiver Jan Georg Larsen og kommersiell sjef Patrik Hagelin fra Green Edge Compute sammen med energidirektør i i CGI, Paul Fiskaaen.

Green Edge Compute og CGI bygger verdens mest bærekraftige datasenter i Stavanger

Av Green Edge Compute 6. mai 2022

Selskapene har et etablert samarbeid om markedsføringen av Green Edge Computes grønne datasenter som åpner i Trondheim i løpet av høsten. Nå er det inngått en ny og enda mer omfattende avtale som også omfatter etablering av et datasenter i Stavanger.  

CGI Group er et stort internasjonalt konsulentselskap med ansatte verden over. De har kontorer åtte steder i Norge, blant annet i Trondheim, Stavanger og Oslo, hvor Green Edge er i ferd med, eller planlegger å bygge, en ny generasjon grønne edge datasentre.   

Dermed er CGI en veldig god match som samarbeidspartner, forteller senior forretningsrådgiver i Green Edge Compute, Jan Georg Larsen.  

CGI skal overvåke nettverket i datasentrene 

– Avtalen vi hadde fra før var en avtale om et markedssamarbeid, der CGI skulle bidra til å markedsføre Green Edge Compute sine løsninger overfor sine eksisterende og potensielle kunder. Det har fungert veldig godt. Vi ønsket derfor å utvide avtalen og samarbeidet, sier Larsen.  

Green Edge Compute skal etablere et nytt datasenter i Stavanger. Datasenteret skal etableres i samme bygg på Bjergsted hvor CGI har kontorer i dag. CGI skal ifølge avtalen utvide NOC-en (et Network Operating Center) de allerede har, slik at den kan overvåke Green Edge sine datasentre. Det er CGI som blir førstelinje dersom det oppstår feil i nettverk, maskinvare eller programvare. 

Datasenteret som skal etableres i Stavanger har allerede flere kunder som skal ta det i bruk ved oppstart. Disse kundene er hentet inn gjennom CGIs markedsføringsapparat. CGI og Green Edge skal samarbeide tett både under etableringen av datasenteret og i driftsfasen gjennom NOC-en.  

Et verdifullt samarbeid 

– CGI har en portefølje og en kundebase som har bidratt til å synliggjøre Green Edge Compute. De gir oss tilgang til et stort marked av potensielle kunder. Det er veldig viktig for oss. Nå utvides avtalen til å omfatte etableringen av datasenteret og NOC-en i Stavanger. Det betyr at dette samarbeidet bare blir tettere og får enda større verdi for begge parter. Vi er veldig glade for å ha fått dette på plass, sier senior forretningsrådgiver i Green Edge Compute, Jan Georg Larsen.  

Partnerskapet kommer til å synliggjøre Green Edge Compute sine grønne datasentre i hele Norge og etter hvert internasjonalt. CGI har 80 000 ansatte verden over. Av disse er det 600 ansatte i Norge, fordelt på åtte lokasjoner.  

Energidirektør i CGI Norge, Paul Fiskaaen, sier fokuset på bærekraftig energi er hovedårsaken til at de ønsker å utvide samarbeidet med Green Edge Compute.  

– En fantastisk mulighet med innovativ og framtidsrettet teknologi 

– Prosjektet til Green Edge Compute er tidsriktig. Det er kritisk å få en riktig balanse i energibruken i verden. Jeg tror det er altfor få som vet hvor mye energi IT-bransjen bruker. Det er snakk om rundt 3 % av de globale energiressursene, og mesteparten av energien brukes til å kjøle ned komponenter. Green Edge sitt konsept bidrar både til å redusere energibruken, samtidig som energien som blir brukt kan brukes igjen i nærmiljøet i fjernvarmesystemer. Det er jo en fantastisk mulighet å få være med på dette arbeidet som både er innovativt og framtidsrettet, sier Fiskaaen. 

Partnerskap med andre aktører har vært Green Edge Computes strategi fra starten av.  

– Vi  ønsker ikke å bygge en stor intern organisasjon, men utvider i stedet gjennom å inngå strategiske partnerskap med etablerte, velrennomerte bransjeaktører. Den utvidede avtalen med CGI viser at vi følger strategien vår også i praksis, sier senior forretningsrådgiver Jan Georg Larsen.  

Bærekraftig samlokalisering

Avtalen med CGI er ikke eksklusiv. Det skal hentes inn kunder til det nye datasenteret i Stavanger gjennom andre kanaler også, og direkte fra Green Edge Computes egen salgskanal.  

– Det er en stor fordel at vi slipper å etablere en NOC på egenhånd. CGI har allerede en NOC til sine kunder, som nå skal utvides. Utvidelsen innebærer at NOC-en også kan benyttes av kunder som ikke har tilknytning til CGI, forteller Larsen.  

Green Edge Compute har en grønn profil på sine datasentre, og bruker eksisterende bygninger for å være mer bærekraftige. I tråd med dette skal det nye datasenteret i Stavanger samlokaliseres i de eksisterende lokalene til CGI på Bjergsted.  

Lokasjon for nytt datasenter i Stavanger

– Midt i blinken for oss

– Å være med på å bygge et grønt edge datasenter treffer mitt i kjernen av hva vi i CGI driver med. Vi har både en forpliktelse overfor miljøet, våre kunder og våre ansatte til å bidra til en mer balansert bruk av energi. Å bygge grønne, bærekraftige datasentre som tar i bruk framtidsrettet teknologi er midt i blinken for oss, sier energidirektør i CGI, Paul Fiskaaen.  

Jan Georg Larsen i Green Edge Compute legger til:  

– Ved å etablere oss i Stavanger kommer vi nærmere et stort og krevende marked, spesielt innen energi/olje og gass. Dette markedet vil ha et stort behov for kapasitet til databehandling nært dataenes opprinnelse.

– Med vårt bærekraftige konsept, basert på det ypperste av teknologi, er vi godt posisjonert til å bli en sentral aktør i det grønne skiftet i datasenterbransjen, avslutter Larsen.