Green Edge Compute er klare for vokse enda mer!

Av Green Edge Compute 27. oktober 2021

Et nytt, norsk og bærekraftig teknologieventyr er i støpeskjeen! Green Edge Compute ønsker å ta sitt grønne og innovative datasenterkonsept til nye høyder. Nå gjør de seg klare for ytterlige utvidelser og inviterer inn flere utvalgte partnere og investorer. 

Green Edge Compute utvikler en ny type grønne og bærekraftige edge datasentre for å imøtekomme fremtidige teknologi- og miljøbehov. Etter pilotfasen vil Green Edge Compute forberede seg for drift og ytterligere vekst.

Sterk vekst i datasentermarkedet

Et økende behov for datakraft har forvandlet datasenterindustrien til en av de raskest voksende bransjene over hele verden. I dag gjør mer enn åtte millioner datasentre globalt oss i stand til å realisere de mange teknologiske fordelene vi nyter godt av i hverdagen. Enten vi snakker om strømmetjenester, smarte byer, digitale finanstjenester eller kryptovaluta, gir datasentre oss serverkapasiteten og datakraften som er nødvendig for det moderne, digitale livet.

Antallet internett-tilkoblede enheter fortsetter å øke. Dette kombinert med fremveksten av tingenes internett (IoT),penetrasjonen til cloud computing i markedet , og etablering av 5G-nettverk, fører til at det globale datasentermarkedet bare blir større og større. 

I følge en fersk rapport fra Research and Markets forventes det globale datasentermarkedet å vokse med en sammensatt årlig vekstrate på 13,4 % i løpet av 2020-2027, og nå en verdi på 143,4 milliarder USD i 2027. Det globale skylagringsmarkedet anslås å vokse med en sammensatt årlig vekstrate på 22,3 % i perioden 2020-2025, fra en verdi på 50,1 milliarder USD til 137,3 milliarder USD.

Store muligheter for nye, bærekraftige aktører

Ettersom markedene for datasenter og cloud computing fortsetter å vokse, oppstår det muligheter for nye aktører. Vi i Green Edge Compute har som mål å utnytte disse mulighetene ved å bygge en ny generasjon grønne og bærekraftige datasentre i urbane områder. Vi har som mål å bli en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet. 

Green Edge Compute ønsker imidlertid ikke å drive "business as usual". Vi ønsker å posisjonere oss som en bransjeaktør som bidrar til å løse to kritiske utfordringer som oppstår fra økende behov for cloud computing og datalagring. For det første har datasenterindustrien blitt en av de mest energikrevende og miljømessig utfordrende bransjene globalt. Bransjen slipper ut like mye CO2 som flyindustrien globalt.

I følge enkelte beregninger utgjør karbonavtrykket til enhetene til dataindustrien, internett og systemene som støtter dem  3,7 % av de globale drivhusutslippene. Prognoser tilsier utslippene vil dobles innen 2025 og nå hele 14 prosent i 2040.

For det andre krever fremveksten av tingenes internett (IoT), kunstig intelligens (AI) og 5G-nettverk en ny type kompakte datasenter med høy ytelse og lav-responstid plassert nær sluttbrukeren. Gartner spår at innen 2025 vil 75 % av bedriftsgenerert data bli opprettet utenfor sentraliserte, hyperskala datasentre.
Det er her Green Edge Compute kommer inn.

En bærekraftig tilnærming er mer kostnadseffektivt 

For å møte de nye utfordringene i datasenterindustrien, utvikler Green Edge Compute grønne edge datasentre i urbane områder med innovativ kjøleteknologi.  Maskinvare med høy tetthet gjær effektiv energiutnyttelse mulig noe som reduserer datasenterets driftskostnader.

Våre innovative datasentre har en rekke fordeler: 

Bærekraftig energiforbruk: Datasentrene våre bruker utelukkende lokal fornybar energi. Dette betyr at energiforbruket reduseres med 40 % sammenlignet med tradisjonelle datasentre.

Effektiv bruk av plass: Ved å bruke væske til å kjøle ned servere og annet utstyr og sette opp maskinvaren med høy tetthet, kan vi redusere den totale størrelsen på datasentrene våre med opptil 90 %. Dette gjør det mulig å ta i bruk allerede eksisterende lokaler for datarom og andre passende bygninger i urbane områder.

Gjør om kraft til varme: Ved å bruke væskekjølingsteknologi genererer vi varm væske som et restprodukt. Dette kan leveres direkte inn i byens fjernvarmesystem som et fornybart varmeprodukt. Datasentrene våre kan gjenbruke opptil 90 % av all energi, noe som genererer ytterligere inntektsstrømmer for datasenterdriften vår.

Reduserer CO2-utslipp: Tradisjonelle datasentre slipper vanligvis spillvarme ut i løse luften. Siden datasentrene våre sparer energi ved å bruke mindre plass og gjenbruker mesteparten av energien som varme, er CO2-gevinsten enorm. Med økende CO2- avgifter betyr også dette innsparinger. 

Edge Computing: Vi går bort fra den dominerende ideen om sentraliserte datasentre i periferien eller kanten av infrastrukturen. Vi flytter i stedet lagrings- og dataressurser til stedet hvor dataene genereres. Datasentrene våre støtter alle nødvendige lagrings-, databehandlings-, strøm- og kjølefasiliteter som er nødvendige for å gjøre Edge Computing mulig. Det vil si datatjenester med lav responstid og høy ytelse. Når du ikke kan flytte dataene nærmere datasenteret,så må du flytte  datasenteret nærmere dataene.

Til oppsummering: 

Utgangspunktet for utformingen av våre datasentre er at den gjør det mulig å redusere kostnadene til energiforbruk betydelig, noe som gir mer datakraft per kvadratmeter. Væskekjøling bidrar til å redusere strømkostnadene, maskinvare med høy tetthet gjør oss i stand til å drive mindre og rimeligere datasenteranlegg, og varmeproduksjon gir oss ekstra inntektsstrømmer.

Et nytt grønt Edge-datasenter er på vei

Green Edge Compute har helt fra oppstarten samarbeidet med noen av verdens ledende teknologiselskaper for å kvalitetssikre våre datasentres maskinvare- og programvaredesign. Dette har vi gjort for å sikre at de er tilpasset databehandling med høy ytelse (HPC) og krav om lynrask responstid.

I 2017 lanserte vi en revolusjonerende mulighetsstudie i samarbeid med ledende teknologi- og konsulentselskaper. Den viste i detalj hvordan smarte, bærekraftige byer kan bruke grønne, edge datasentre til å skape arbeidsplasser innen teknologi. I legger vår type datasentre til rette for gjenbruk av varme fra serverne i datasenteret til byens systemer for fjernvarme. 

Studien viste at en by på 100.000 kvm drevet av solceller kunne produsere 2 MW fornybar kraft til et væskekjølt datasenter som genererer nesten 2 MW varme tilbake til bygningsmassen som et nærliggende økosystem.

Trondheim først - så Norden og resten av verden

Vi er i dag en del av det EU-finansierte +CityxChange-prosjektet, i tett samarbeid med Trondheim kommune, Statkraft Varme, Telenor og andre innovative teknologiselskaper. Som en del av dette prosjektet utvikler Trondheim bærekraftige energiløsninger ved å implementere Positive Energy Blocks (PEB), geografisk begrensede områder som forbruker mindre energi enn det som produseres lokalt. 

Green Edge Compute bygger verdens mest bærekraftige datasenter samme sted hvor det lages en PEB. Datasenteret vil være i drift i løpet av 2022, men det er bare begynnelsen. Innen 2025 vil Green Edge Compute etablere lignende datasentre i de fleste større nordiske byer. Deretter skal vi introdusere vårt nyvinnende datasenterkonsept globalt.

Utnytte strategiske partnerskap som en vekststrategi

For å realisere våre ambisiøse ekspansjonsmål er Green Edge Compute avhengig av strategiske partnerskap. I stedet for å bygge vår egen interne salgsorganisasjon, samarbeider vi tett med innovative og veletablerte sky-, telekom- og datasenteraktører for å bli en del av deres tilgjengelige tjenestetilbud.

Green Edge Compute vil ikke bli en ny industrikonkurrent, men en ekstra lokal ressurs for selskaper med storskala datalagring og databehov som ønsker å ta del i den grønne transformasjonen av datasenterindustrien. Vårt mål er å bli det bærekraftige valget for alle aktører, enten de bruker anerkjente cloud computing-plattformer eller driver sine egne servere internt eller på samlokalisering.

Vil du være med på reisen?

Green Edge Compute starter snart på neste fase i vekststrategien vår. Vi har den nødvendige finansieringen for å ta datasenterkonseptet vårt til neste nivå. Stadig flere bedrifter ønsker å være med på vår grønne teknologireise. Snart kan vi vise fram verdens mest bærekraftige datasenter i Trondheim, og da begynner ballen å rulle for alvor. 

En ny æra med grønne edge datasentre er igang. Green Edge Compute vil gå i spissen for utviklingen gjennom etableringen av datasentre som kommer fremtidige teknologi- og miljøbehov i møte. Ønsker du å lære mer om Green Edge Compute, vårt datasenterkonsept, og hvordan du kan bidra til transformasjonen av grønn dataindustri?  Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi lover rask respons!

Want to be part of our pilot project?  Read more ›