Illustrasjon av nytt stadionbygg i Bodø

– Det er en fjær i hatten å bli invitert inn i et så spennende og bærekraftig prosjekt

Av Green Edge Compute 29. juni 2022

Fotballklubben Bødø/Glimt ønsker å bygge verdens mest bærekraftige fotballstadion. De har invitert Green Edge Compute som en viktig bidragsyter til å realisere visjonen om energieffektivitet og bærekraft.

Om prosjektet: Eliteserieklubben Bodø/Glimt planlegger en ny og bærekraftig arena til erstatning for dagens Aspmyra stadion. Klubben ønsker å bygge en ny storstue som kan romme både byens eliteserielag i fotball i tillegg til flere andre idretter, organisasjoner og arrangementer.

Den nye arenaen skal være klar for spill i nasjonale og internasjonale konkurranser med en en tilskuerkapasitet på 10.000. Dette er viktige forutsetninger for fotballklubben, men like viktig er kravet om at stadion skal drives bærekraftig.

Bodøs nye storstue ønsker et Green Edge datasenter

Årsaken til at Bodø/Glimt henvendte seg til Green Edge Compute er at fotballklubben ønsker å bygge et stadion som er bærekraftig sosialt, økonomisk og ikke minst med hensyn til klima og energibruk. Ambisjonen er å oppnå en sirkulærøkonomisk drift gjennom blant annet avfall- og varmegjenvinning.

– Vi er veldig glade for å være blant selskapene som er plukket ut til å være med i dette prosjektet. Vårt grønne datasenter er et viktig element i at den nye stadion skal klare seg helt uten tilførsel av energi fra andre energikilder, forteller adm.dir. i Green Edge Compute, Svein Harald Olavesen.

Målet med prosjektet er å oppnå høyeste grad hos BREEAM Communities. BREEAM er Europas eldste og mest anerkjente miljøsertifiseringssystem for bygg- og anleggsbransjen. Den høyeste graden du kan oppnå er «outstanding»

– Gjør våre bærekraftige datasentre enda mer bærekraftige

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase. Fotballklubben ønsker at Bodøs nye storstue kan være selvforsynt med energi. Derfor er det blant annet satt av plass til et Green Edge datasenter. I tillegg planlegges et pyrolyseanlegg som skal produsere energi til driften. Det ligger også muligheter i å utvinne solenergi. Potensielt kan solceller på et nytt stadion produsere 25 tusen kWh per år.

– Det betyr at vi også kan få kjøpt fornybar strøm av stadionprosjektet til bruk i datasenteret vårt, dersom det genereres et overskudd. Det er jo en mulighet som er gull verdt for oss. Det gjør jo vårt allerede bærekraftige konsept enda mer bærekraftig, sier kommersiell sjef i Green Edge Compute, Patrik Hagelin.

Green Edge Compute og Bodø/Glimt har signert en intensjonsavtale. En forutsetning for at Green Edge skal forplikte seg er at det hentes inn kunder til datasenteret.

– Et bevis for at vi har den beste løsningen

Hva betyr dette prosjektet for Green Edge Compute?

– Det at vi blir koblet på er jo et bevis for at vi har den datasenterløsningen som egner seg best, når bærekraft er et hovedmål. Det er en fjær i hatten for oss at vi er blitt invitert med, og dette prosjektet er ikke det eneste. Vi har flere prosjekter på trappene, fordi ulike samarbeidspartnere har fått øynene opp for vår bærekraftige løsning, sier adm. dir. i Green Edge Compute, Svein Harald Olavesen.

SINTEF konkluderer i en fersk rapport at det første Green Edge datasenteret, som er etablert i Trondheim, sparer miljøet for 1000 tonn CO2 i året sammenlignet med et tradisjonelt datasenter, fordi det er så energieffektivt.

Det som gjør Green Edge Compute sine datasentre så bærekraftige er blant annet at det brukes væskekjøling i stedet for luftkjøling. I tillegg til å kjøle ned datasenteret kan det varme vannet man sitter igjen med etter kjølingen gjenbrukes i fjernvarmesystemer. 

Tvinger seg fram endringer

Det trengs mye energi for å varme opp et stadion i nord som skal kunne brukes hele året. I tillegg legges det opp til at det skal bygges multifunksjonshaller rundt stadion som også vil kreve oppvarming.

– Jeg tror at denne typen prosjekter vil tvinge fram nye måter for kjøp og salg av energi. I Trondheim har vi fått dispensasjon til å lage et eget indre marked for energi, og jeg tror lignende prosjekter vil dukke opp flere steder. Energiselskapene har ikke noe imot det, fordi de ikke klarer å løse energiutfordringene alene, sier Olavesen. 

I disse dager er planarbeidet med nytt stadion godt i gang.

Ny stadion i Bødø-illustrasjon 1

– Bidrar til å løse et globalt problem

Forretningsutvikler Benedicte Halvorsen i Bodø/Glimt koordinerer prosjektet for fotballklubben.  

– Vi inviterte inn Green Edge, fordi de kan tilby en innovativ måte å bidra til å løse et globalt problem på. Det er ikke mange andre aktører som har tatt innover seg hvor mye CO2 datasentre slipper ut. Green Edge tar aktive grep gjennom hele verdikjeden for å få en bærekraftig løsning. Det er veldig viktig for oss, sier Halvorsen.

16.juni sto kommuneplanens arealdel på sakskartet i bystyret i Bodø. Der ble det gitt klarsignal til at Bodø/Glimt kan jobbe videre med planene om nytt stadion på Thalleveiåkeren. 

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid med detaljregulering og etter hvert  byggesaksbehandling. Det er en stor trygghet for oss å ha stødige partnere som Green Edge Compute, Norconsult og Advansia i ryggen. Vi er heldige som har så mange solide aktører som hjelper oss med å realisere prosjektet, sier forretningsutvikler i Bodø/Glimt Benedicte Halvorsen. 

Når ser dere for dere at Bodøs nye storstue kan stå ferdig?

– Ambisjonen er i 2024, men det avhenger av om vi rekker noen kritiske tidsfrister. Det er ingen verdens undergang om det blir 2025, sier prosjektkoordinatoren. 

Les mer om prosjektet på Bodø/Glimt sin hjemmeside her!