– Datasenterbransjen må tenke nytt og kaste bort mindre strøm

Av Green Edge Compute 29. april 2022

Datasentre bruker enormt mye energi, uavhengig av om de er grønne og bærekraftige på andre måter. Å bruke mindre energi, mer effektivt er nøkkelen til å nå klimamålene våre. Ved å tenke nytt kan bransjen bli en del av løsningen på  energikrisen i stedet for å bidra negativt.

Strømprisene har vært heftig debattert i vinter og vil utvilsomt fortsette å være et stridstema i årene framover. Datasenterindustrien er en av de mest energikrevende bransjene globalt, og behovet for energi vil garantert øke. Dette utgjør en stor miljøutfordring.

Flere internasjonale prognoser tyder på at den totale etterspørselen etter elektrisitet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil akselerere i løpet av 2020-årene og nå toppnivåer innen 2030. Prognosene tilsier også at datasenterbransjen vil beslaglegge en stadig større andel av strømforbruket. Denne utviklingen har stort sett gått under radaren her i Norge, fordi strømprisene har vært lave 

Les mer : – Vi bygger datasentre som tar framtidens utfordringer på strak arm

De store prisforskjellene i Norge

Nå som strømprisene har skutt i været og holder seg høye ut ifra vårt ståsted i Norge, vil datasenterbransjens store negative bidrag mest sannsynlig få økt oppmerksomhet. Rødt har allerede foreslått et forbud mot utvinning av kryptovaluta her i landet på grunn av de enorme energimengdene dette krever. Rødt mener vi må  være mer restriktive og sette strengere krav til hva vi skal bruke den bærekraftige energiproduksjonen vår til.  

Selv om Rødt har begrenset makt i dag, er det avgjørende å ta disse signalene på alvor. Etter hvert som antallet datasentre vokser, vil det bli økende press også fra større partier og organisasjoner med mer makt om å gjøre datasentre mer energieffektive. Det økende fokuset på bærekraft og grønn energi generelt blant lovgivere nasjonalt og internasjonalt vil bidra til dette.  

Alle datasentre bruker mye energi, og energiprisene i Norge har store geografiske variasjoner. Energiprisen er mye høyere sør for Dovre. Plasseringen av nye datasenter er derfor avgjørende. 

Markedet dikterer strømprisen

Tradisjonelt er det ikke datasentereierne, men kundene som betaler, når strømprisene øker. Det er kun et fåtall av datasenterkunder som har fastprisavtaler. Dermed påvirker de høye strømprisene kundene direkte. 

Det er markedet som styrer prisen på strøm i Norge. Det er et faktum. Og dette vil ikke endre seg med det første mest sannsynlig aldri. Vi er en del av et enormt energimarked der tilbud og etterspørsel er de avgjørende variablene. Regjeringen har begrenset makt i dette markedet. Derfor må de ty til løsninger som å gi pengestøtte til innbyggerne eller senke skatter for bedrifter, men de kan ikke redusere strømkostnadene direkte.  

En måte å beskytte datasenterkunder mot prissvingninger på, som jeg allerede har vært inne på å gå for en fastprisløsning. Faren er at prisene går ytterligere ned, og dermed er du bundet til en dyrere løsning enn nødvendig. Du må vurdere hva som er lønnsomt totalt sett over tid. 

Edge datasentre bruker 40 % mindre energi 

Green Edge Compute utvikler for tiden et grønt datasenter i hjertet av Trondheim. Vi har valgt å tenke nytt. Vi plasserer våre datasentre i eksisterende bygninger i sentrale strøk og har byttet ut luftkjøling med mer effektive væskekjølingsmetoder.  

Det betyr at vårt datasenter vil forbruke minst 40 prosent mindre energi enn de tradisjonelle datasentrene. Teknologien gjør det også mulig å gjenbruke overskuddsvarmen fra datasenteret i byens fjernvarmesystem. Kundene som bruker våre datasentre, vil dermed støtte en mer bærekraftig løsning samtidig som de kutter sine egne strømkostnader, en ren vinn-vinn situasjon.  

Intelligente strømsparende systemer som bruker algoritmer 

Et innovativt datasenter kan bruke algoritmer til å kjøpe strøm i bulk når prisene er lave og utnytte den når prisene er høye. Du kan også styre når datasenteret utfører spesifikke databehandlingsoppgaver.

Det gjør det mulig å gjennomføre strømkrevende oppgaver når prisene er lavere. Et slikt intelligent, strømsparende system er integrert i vårt nye datasenterkonsept.  

Når flere datasentre er på plass i Stavanger og Oslo innen 2022, og i alle betydelige nordiske byer innen 2026, vil vi kunne gjøre konkrete oppgaver der strømprisen er lavere – eller der det er mest behov for overskuddsvarmen datasentrene genererer.  

90 % av overskuddsvarmen kan gjenbrukes

 90 % av overskuddsvarmen våre datasentre genererer kan gjenbrukes i fjernvarmesystemer. De fleste andre datasenteroperatører bruker ikke denne overskuddsvarmen. Vår teknologi gjør effektiv bruk mulig for eksempel til  oppvarming av skoler. Energien blir i praksis brukt to ganger. 

I Green Edge Compute foretrekker vi å levere overskuddsvarmen direkte inn i et fjernvarmesystem i stedet for til spesifikke bygg. Dette gjør oss mindre avhengig av sesongvariasjoner i etterspørselen. Energien kan til enhver tid brukes der det er størst behov.

Væskekjøling i et helhetlig perspektiv

Det er altså mulig å redusere datasentres behov for strøm ved å endre den tradisjonelle driftsmodellen på både på makro- og mikronivå. I dag produserer de fleste datasentre en enorm mengde varme i sine kjøletårn, men varmen blir ikke brukt.  

Å endre kjølemetoden fra luft- til væskekjøling betyr som sagt at kraftbehovet reduseres med 40 % og 90 % av energien kan gjenbrukes. Alle burde bruke væskekjøling, men Green Edge Compute er det eneste selskapet med et helhetlig perspektiv.

Vi er i gang med å bygge vårt første datasenter i Trondheim. Som en del av dette prosjektet samarbeider vi tett med forskere ved SINTEF for å måle og beregne nøyaktig hvor bærekraftige senteret er. Vi planlegger å publisere resultatene innen juni 2022.  

Vil du være med på reisen vår enten som investor eller kunde? Fyll ut skjemaet nedenfor!